Πανελλήνιες 2019: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Συντάχθηκε από στο 12 Ιουνίου 2019

Πανελλήνιες – Πανελλαδικές 2019: Τετάρτη σήμερα και οι τελειόφοιτοι των Γενικών Λυκείων της χώρας εξετάστηκαν σε τρία μαθήματα προσανατολισμού – Το Newsbomb.gr μεταδίδει άμεσα και γρήγορα τα θέματα που «έπεσαν», αλλά και τις απαντήσεις τους

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της ΟΠ Θετικών Σπουδών στη Φυσική και οι υποψήφιοι της ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν»

Ιστορία ΓΕΛ (ημερήσια)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:

α. «Φεντερασιόν».
β. Ορεινοί.
γ. ΕΑΠ.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη:

α. Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε
τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά
κράτη.

β. Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου δεν είχε ολοκληρώσει την αγροτική της
μεταρρύθμιση.

γ. Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος, επεδίωκε μια
κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε τον ρόλο του βασιλιά.

δ. Με την άφιξη των προσφύγων, το έργο της προσωρινής στέγασης
ανέλαβε το Υπουργείο Περιθάλψεως.

ε. Οι Μεγάλες Δυνάμεις τήρησαν ενιαία στάση έναντι των επαναστατών
στο Θέρισο.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β1

α. Ποιες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά την εκλογική ήττα
του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1920; (μονάδες 10)

β. Πώς οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τη στάση των Συμμάχων απέναντι στη
χώρα; (μονάδες 5)

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β2

Τι προσέφεραν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 στη διαμόρφωση του
νεοελληνικού πολιτισμού;
Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα
που σας δίνονται, να απαντήσετε στο ερώτημα:

Ποιοι παράγοντες άλλαξαν το θετικό κλίμα της πρώτης περιόδου της
Κρητικής Πολιτείας;

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν ένα ιδιότυπο διεθνές και εσωτερικό
καθεστώς, όπως το περιέγραψε αδρά ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος :

«Την επί της νήσου επομένως κυριαρχίαν ασκούσι σήμερον [1901] αι
τέσσαρες Μεγάλες Δυνάμεις. Και είναι μεν αληθές ότι αύται ενέκριναν το
Κρητικόν Σύνταγμα δι’ ου η νήσος χαρακτηρίζεται “πολιτεία αυτόνομος”. Αλλ’
η θέσπισις του Συντάγματος δεν κατέστησε την αυτονομίαν πραγματικήν,
αφού η πλήρης αυτού εφαρμογή μόνον μετά την λήξιν της αρμοστείας είναι
δυνατή, επηύξησε δε μόνον την αβεβαιότητα περί της υφισταμένης πολιτικής
της νήσου καταστάσεως».
Στα χρόνια του Βενιζέλου…: Εσωτερική και εξωτερική πολιτική , οικονομία, εκπαίδευση,
πολιτισμός.

Χανιά-Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» – Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου μάθησης και Θρησκευμάτων 2010, σσ. 28-29.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Ο τότε γενικός πρόξενος της Αγγλίας Εσμέ Χάουαρντ παρουσίαζε τον ύπατο
αρμοστή απρόθυμο να συνεργαστεί με την κυβέρνηση: «Δεν απέκρυπτε την
αντιπάθειά του για το συνταγματικό πολίτευμα. Μου είχε πει κάποτε ότι
θεωρούσε άχρηστες τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, ότι, όντας ναυτικός,
δεν αντιλαμβανόταν τίποτε άλλο από την αυστηρή πειθαρχία και ότι είχε
σκοπό να κυβερνήσει την Κρήτη σαν πολεμικό πλοίο, με τον ίδιο καπετάνιο,
ό,τι κι αν είχαν κατά νουν οι Δυνάμεις για το σύνταγμα με το οποίο είχαν
προικοδοτήσει το νησί».

Λιλή Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1910: Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, 2
η έκδοση. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 394.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Μία ακόμα γενεσιουργός αιτία της σύγκρουσης του Βενιζέλου με τον
πρίγκιπα Γεώργιο ήταν ασφαλώς η παλιά και βασανιστική ανησυχία του για
οτιδήποτε είχε σχέση με την τύχη της Κρήτης […]. Η άγνοια του
περιεχομένου των διαπραγματεύσεων και των διαβημάτων του πρίγκιπα, ο
οποίος δεν θεωρούσε αναγκαία τη σχετική πληροφόρηση των συμβούλων
του, ασφαλώς όξυνε το κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας των σχέσεών του
με τον Βενιζέλο.

Λιλή Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1910: Η διάπλαση ενός εθνικού ηγέτη, 2
η έκδοση. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 2001 , σ. 398.

ΘΕΜΑ Δ1

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα
που σας δίνονται, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α. Ποια ήταν η κατάσταση των υποδομών του ελληνικού κράτους κατά την
περίοδο 1830-1870; (μονάδες 10)

β. Ποιοι παράγοντες και ποιο πολιτικό πρόγραμμα προώθησαν την
ανάπτυξη του οδικού δικτύου στα τέλη του 19ου – αρχές 20ού
αιώνα; (μονάδες 13)

γ. Ποιοι παράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά την ίδια περίοδο στην
υλοποίηση του προγράμματος αυτού; (μονάδες 2)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Μεγάλη προτεραιότητα του Τρικούπη –και ίσως ο τομέας όπου η πολιτική
του στέφθηκε με τη μεγαλύτερη επιτυχία– ήταν τα δημόσια έργα. Στον τομέα
αυτό η επιτάχυνση της κατασκευής της τεχνοοικονομικής υποδομής υπήρξε
εντυπωσιακή.

Το πρώτο μέλημα του Τρικούπη ήταν η ανάπτυξη της συγκοινωνίας.
[…] Το κόστος και οι δυσκολίες της μεταφοράς εμπόδιζαν την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς. Σε εποχή καλής εσοδείας τα δημητριακά σάπιζαν στην
Τρίπολη, ενώ στο Ναύπλιο γίνονταν εισαγωγές. Στη Λιβαδιά το 1857 τα
σιτάρια χαρίζονταν, την ώρα που στην Αθήνα η τιμή τους έφθανε τις 6
δραχμές το κιλό. Γύρω στα 1880 τα τούβλα που έφτιαχναν στο Μαραθώνα
κόστιζαν 16 δραχμές η χιλιάδα. Για να φθάσουν ως την Αθήνα χρειάζονταν
ταξίδι οκτώ ωρών, και η τιμή τους ανέβαινε στις 60 δραχμές. Ακόμα και το
1887 οι διαφορές στη λιανική πώληση των ειδών διατροφής ποίκιλλαν
σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. […] Η ανάπτυξη του εσωτερικού οδικού
δικτύου ήταν λοιπόν προϋπόθεση της αναπτύξεως τόσο του εμπορίου, όσο
και των παραγωγικών δυνάμεων.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους , τόμος ΙΔ΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών 2000, σσ. 50-51.
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Ως τον προχωρημένο 19ο αιώνα, οι ελληνικοί δρόμοι δεν παίζουν παρά μόνο
περιορισμένο οικονομικό ρόλο. Αρχικά αντιπροσωπεύουν οδούς διείσδυσης,
και μόνον προς το τέλος του 19ου αιώνα ταυτίζονται με αγωγούς
επικοινωνίας. Αλλά η υλοποίηση του δικτύου είναι μάλλον αποτέλεσμα μιας
πολιτικής που επιδιώκει να υποκινήσει την οικονομική ανάπτυξη, ενώ η
ελληνική κοινωνική δομή μοιάζει να αλλάζει με πολύ αργούς ρυθμούς.
Ασφαλώς η πολιτική της ανάπτυξης των μέσων επικοινωνίας, που
προσπαθεί να εφαρμόσει ο Χ. Τρικούπης […], έδωσε απτά αποτελέσματα
στον τομέα της οδοποιίας. Οι δεκαετίες του 1870 και του 1880, όταν
εμφανίζονται οι πρώτες απτές ενδείξεις αλλαγών στην ελληνική οικονομία,
είναι βέβαιο ότι υποβάλλουν, σε ένα πνεύμα εκσυγχρονιστικό, όπως ήταν το
πνεύμα του Τρικούπη, την ιδέα ότι η επικείμενη υλική πρόοδος είναι άμεση
συνάρτηση της ανάπτυξης των συγκοινωνιών.

Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα 1830-1880. Αθήνα: Πολιτιστικό
Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ 1989, σ. 105.

Τη Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν και πάλι σε μαθήματα προσανατολισμού, στα Αρχαία και τα Μαθηματικά, με τα μεν θέματα των Αρχαίων να κρίνονται βατά, των δε Μαθηματικών αρκετά απαιτητικά.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, την Πέμπτη θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ανατομία-Φυσιολογία, Ηλεκτροτεχνία, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.

Το πρόγραμμα για ημερήσια και εσπερινά λύκεια

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2019 – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΦΥΣΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-6-2019 – ΛΑΤΙΝΙΚΑ – ΧΗΜΕΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 18-6-2019 – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα για ημερήσια και εσπερινάΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

ΠΕΜΠΤΗ 13-6-2019 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ (ν.4473) – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ν.4473) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ (ν.4473) – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-6-2019 – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ν.4473) – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ)/ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II) (ν.4473)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-6-2019 – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI (ν.4473) – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20-6-2019 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II (ν.4473)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Οι σχολές ανά επιστημονικό πεδίο

Η κατανομή των σχολών σε 4 επιστημονικά πεδία (φετινοί απόφοιτοι Λυκείου-υποψήφιοι)

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Παιδείας εκτίναξε φέτος τον αριθμό των εισακτέων στους 78.335, αριθμός αυξημένος κατά 3.643 σε σχέση με πέρσι, με όλους τους επιτυχόντες των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων να εισάγονται από τον Σεπτέμβρη του 2019 για πρώτη φορά αποκλειστικά σε πανεπιστήμια, μιας και τα ΤΕΙ έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Η κατανομή των σχολών σε 5 επιστημονικά πεδία (κατηγορία 10%-παλαιοί απόφοιτοι)

Το πρόγραμμα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων

Για τα ειδικά μαθήματα, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 21 Ιουνίου μέχρι 2 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στις 21/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Αγγλικά, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γερμανικών και των Ισπανικών στις 22/6. Ακόμη, στις 24/6 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο ελεύθερο σχέδιο και την επόμενη ημέρα 25/6 στο γραμμικό σχέδιο.

Στις 26/6 θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των Γαλλικών και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν τα τμήματα Μουσικών Σπουδών: 27/6 η Αρμονία, στις 28/6 ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, στις 29/6 η Μουσική Αντίληψη και Γνώσηκαι την 1/7 η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν στις 2/7, με την εξέταση του μαθήματος των Ιταλικών.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ορίστηκε το διάστημα από την Τρίτη 18-6-2019 μέχρι και την Παρασκευή 28-6-2019.

Σημειώνεται, ότι η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις ώρες, των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες, του μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι λεπτά.

Επίσης, για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο, για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση έχει διάρκεια 30′ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της «Μουσικής Γνώσης» έχει διάρκεια 2 ωρών.

Ο δεκάλογος των Πανελλαδικών

Υπάρχουν ορισμένα βασικά πράγματα σύμφωνα με το «Έθνος» τα οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχάσετε όταν φτάσετε στο εξεταστικό κέντρο.

Δείτε αναλυτικά:

  • Να έχετε μαζί σας το δελτίο εξεταζόμενου, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, δύο στιλό, μολύβι και γομολάστιχα. Επιτρέπεται το νερό ή κάποιο αναψυκτικό.
  • Δεν επιτρέπεται το κινητό, ακόμη και αν είναι κλειστό. Εάν ο καθηγητής το εντοπίσει πάνω σας έχει το δικαίωμα ακόμη και να σας μηδενίσει το γραπτό.
  • Αντί για κινητό, φορέστε ένα ρολόι.
  • Όση ώρα είστε στο προαύλιο καλό θα ήταν να μην κάνετε συζητήσεις με τους συμμαθητές σας για τα «SOS θέματα». Το πιθανότερο είναι ότι θα αγχωθείτε και μάλιστα χωρίς λόγο.
  • Μόλις έρθουν τα θέματα συγκεντρωθείτε σε αυτά και μην αφήσετε τίποτα να αποσπάσει την προσοχή σας. Διαβάστε μία φορά όλα τα θέματα και κρατήστε κάποιες πρόχειρες σημειώσεις στις οποίες θα ανατρέξετε αργότερα.
  • Δεδομένου ότι στα περισσότερα μαθήματα εξετάζεστε σε τέσσερα θέματα ο μέσος χρόνος που πρέπει να αφιερώσετε σε κάθε θέμα είναι περίπου 45 λεπτά της ώρας.
  • Σε κάθε περίπτωση, ο χρυσός κανόνας είναι να μην επιμείνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κάποιο θέμα που φαίνεται ότι δεν μπορείτε άμεσα να επιλύσετε γιατί αυτό θα επιφέρει δύο αρνητικά: πρώτον θα μειωθεί ο χρόνος που θα απομείνει για να αφιερώσετε στα άλλα θέματα και δεύτερον η εμμονή στο ίδιο θέμα μειώνει τις πιθανότητες για την επίλυσή του.
  • Ξεκίνησε από τα εύκολα θέματα, γιατί αυτό θα σας δώσει κουράγιο να συνεχίσετε στα δύσκολα και κυρίως στο τέταρτο που είναι το δυσκολότερο.
  • Αν δείτε ότι δεν ξέρετε κάποιο θέμα καλά μην απογοητεύεστε. Συνεχίστε παρακάτω.
  • Εξαντλήστε τον χρόνο για διορθώσεις και «χτένισμα» των απαντήσεων.

Πηγη: http://www.newsbomb.gr


Απόψεις του αναγνώστη

Γράψτε μια απάντηση


Current track

Τίτλος

Artist

Background